MFC500A MFC500A1600V MFC500-16 Thyristor Diode 500A 1600V

Gọi ngay: 0902.187.499 để có được giá tốt nhất!